پنجشنبه, 28 تیر,1403
خاطراتبازديد از كارخانه نفلين آذر شهر

بازديد از كارخانه نفلين آذر شهر

4,240تعداد نمایش:
1395/03/17تاریخ:
بازديد از كارخانه نفلين اذر شهر داشتم روز تعطيل بود ولي توفيقي بود كه در سفر تبريز ازاين موقعيت حسن استفاده كنم.
توليد اين كارخانه ازمايشي كه سال ١٣٧٥ توسط جناب رفسنجاني رياست جمهوري كلنگ زني شده و١٠ سال بعد افتتاح ، جالب اينكه اصل پروژه سراب است ؟، به هر صورت توليد بوهمايت از سال ١٣٩٣ به ٣٠٠ كيلو رسيد كه مايه اصلي پايه كاتاليست است قيمت تمام شده اين واحد ازمايشي رقابتي نيست.
از همكاران در المان كه در حال تحويل گرفتن basic design براي پروژه نفلين سينيت از شركت اتو تك هستند خواستم كه بررسي دقيقتر براي اين واحد وامكاني كه ميتوان اقتصادي نمود مشورت انجام دهند.
نيمه دوم ١٣٩٤ تصميم گرفتيم براي افزايش توليد ٣٠٠ كيلو بوهمايت به ١٠٠٠ كيلو كه واحد رااقتصادي ميكند سرمايه گذاري كنيم كه در بازديد ماشين الات ومخازن را ديدم.
انشالاه تا شهريور ماه ١٣٩٥ بهره برداري ميشود.
 نفلين سينيت مصرفي روزانه تا ٦ تن مصرف خواهد شد.

تصاویر

اخبار مرتبط