پنجشنبه, 28 تیر,1403
خاطراتبازدید از مجتمع نفلین سینیت کلیبر

بازدید از مجتمع نفلین سینیت کلیبر

4,820تعداد نمایش:
1395/03/17تاریخ:امروز شنبه ١٥ خردادماه در تعطيلات نيزمجتمع  نفلين سينيت كليبر را بازديد كردم اين كارخانه در سال ١٣٧٤ توسط جناب رفسنجاني كلنگ زده شده و در سال ١٣٨٣ توسط آقاي جهانگيري افتتاح شده است.
خوشبختانه سال ١٣٩٤ ركورد توليد را زده واز ١٠٥٠٠ تن  به ١٢٠٠٠ تن توليد ، وخوشبختانه از ٧٠٠٠ تن فروش به ١٥٠٠٠ تن رسيده است ولي ظرفيت كارخانه ٥٠٠٠٠ تن ميباشد.
فروش كنستانتره نفلين به كارخانجات  كاشي است ودر صنايع شيشه ورنگ سازي نيز مورد مصرف دارد.
ذخيره معدن تا٩٦ ميليون تن پيش بيني ميشود.
بهترين برنامه در جهت اجراي اصل ٤٤ وخصوصي سازي ميتواند مشاركت وسرمايه گذاري كارخانجات كاشي وسراميك براي گسترش توليد وارتقا وتنوع كيفيت مواد با سرمايه گذاري هاي جديد ميباشد وليكن تهيه وتوليد وايميدرو مكلف به برنامه ريزي ميباشند

تصاویر

اخبار مرتبط