پنجشنبه, 28 تیر,1403
خاطراتافتتاح مركز تجاري ايران- اروپا در برلين

افتتاح مركز تجاري ايران- اروپا در برلين

4,128تعداد نمایش:
1395/03/17تاریخ:




افتتاح مركز تجاري ايران- اروپا در برلين ٣٠ مه ٢٠١٦ با حضور تجار ايراني آلماني.
اين مركز در حدود ٩٦٠ متر مربع ميباشد وشركت اسكوتك با وام بانكي حسب توصيه آقاي وزير خريداري كرده است.
در برنامه هست كه بازرگانان ايراني وصادر كنندگان بتوانند با گرفتن امكانات از اين مركز نسبت به توسعه كار خود اقدام كنند.
نكته مهم خريد ساختمان به قيمت خوب و وام بانكي و كمك به توليد وصادرات كشور توسط ايميدرو است.

اخبار مرتبط